Regeling buiten werkdagen, afwezigheid door vakantie en in geval van crisis


In deze gevallen dient u contact op te nemen met uw huisarts  of de huisartsenpost. 

In afwezigheid door vakantie heeft de praktijk een samenwerkingsverband met 8 collega's uit de omliggende dorpen. 

Tijdens vakantie van uw hulpverlener kunt u, in overleg met haar en indien nodig,, een andere collega uit dit

samenwerkingsverband consulteren. Voor meer informatie zie: www.maasdorppsychologen.nl