Verzekerde zorg

Sinds 1 januari 2014 is er een nieuw vergoedingssysteem voor de hele GGZ. Deze basisGGZ-zorg valt volledig in het basispakket van uw verzekering. Om voor een vergoeding in aanmerking te komen, is een verwijzing VOORAF van de huisarts nodig. Wanneer uw problematiek te complex of te risicovol is, is (door)verwijzing naar de specialistische GGZ nodig.

Om voor een vergoeding in aanmerking te komen, dient er sprake te zijn van een vermoeden van een zogenaamde stoornis o.a.: angststoornis, dwangstoornis, ptss, depressie, ad(h)d, ASS, somatoforme problematiek, persoonlijkheidsproblematiek.

E-health behoort ook tot een van de behandelmogelijkheden en wordt vrijwel altijd in combinatie met face-to-face-gesprekken ingezet.

Op basis van de ernst van de klachten wordt tijdens de intake en gedurende de behandeilng bepaald welk "zorgzwaarteprofiel" bij u past. Op basis van dit profiel kunt u gebruik maken van de verschillende behandelingen; Kort, Middel en Intensief. Bij elk product is een bijbehorend maximum qua behandelduur bepaald, nl., respectievelijk, maximaal 294, 495 en 750 minuten. Dit maximum wordt met u bij de start en gedurende de behandeling besproken.

De praktijk heeft met alle zorgverzekeraars een contract. Dit zijn: VGZ, CZ, Zilveren Kruis, Multizorg VRZ, Z&Z, Eno, DSW, CaresQ, De Amersfoortse, Ditzo, Stad Holland, De Friesland. Per 1 januari 2018 is er GEEN contract met Menzis, neem contact op met deze verzekeraar, mocht u toch in deze praktijk een behandeling willen krijgen. Per 1 januari 2019, is er WEL een contract met Menzis en Anderzorg.

Het EIGEN RISICO in 2016 is 385,-- euro. De zorg wordt 100% vergoed, NA AFTREK van het eigen risico.