Cognitieve therapie


  • Met behulp van cognitieve gedragstherapie leer je om bewust stil te staan bij je eigen patronen, die o.a. angsten en depressie mede kunnen bepalen. Je krijgt inzicht in hoe gebeurtenissen, gedachten en gevoelens je gedrag kunnen bepalen en in stand houden.  Velen van ons zijn geneigd om veelal vanuit de automatische piloot te leven; we doen de ene activiteit na de andere, hebben de ene gedachte na de andere, zonder erbij stil te staan wat je doet, voelt of denkt. De kans is daardoor erg groot dat je als het ware in het verleden blijft leven (iets alsmaar op de oude manier doen, hetzelfde tegen dingen aankijken, meteen een oordeel klaarhebben, wegdromen) of in de toekomst (opschieten, ik moet nog van alles doen, het zal wel weer misgaan, steeds weer plannen maken, steeds dezelfde angsten en sombere gedachten oproepen). Hierdoor kun je het gevoel krijgen niet meer tot rust te kunnen komen en het contact met jezelf en anderen kwijt te raken. We worden alsmaar onvriendelijker naar onszelf en soms ook naar anderen. Er kan dan bv. een angststoornis of depressie ontstaan.  Er is dan sprake van zogenaamde mindlesness.
  • Mindfulness betekent met een open en vriendelijke aandacht in het hier en nu zijn met alles wat er is, zowel neutrale, positieve en negatieve ervaringen. . Die momenten kennen we allemaal wel (bv. als je intens geniet, een vogel hoort fluiten, de eerste lentezon op je huid voelt), maar het lijkt vaak moeilijk om bij die momenten te blijven. Voor je het weet ben je weer terug bij je automatismen en leef je weer vanuit het verleden of in de toekomst en ben je terug bij de onrust. We identificeren ons dan weer vaak volledig met deze automatismen: we zijn wat we doen, denken en voelen.