Bijeenkomsten

Cognitieve therapie en mindfulness

De training is een combinatie van cognitieve therapie en mindfulness: de training is niet vergelijkbaar met andere mindfulnesstrainingen, omdat deze training meer psycho-educatie en huiswerk omvat, vanuit de cognitieve gedrags- therapie, gericht mn. op depressieve en angstproblematiek. 
De deelnemers leren hun eigen (mn. negatieve) patronen te herkennen en zich er niet meer als vanzelf mee te identificeren.
Ook leren ze meer bij het huidige moment aanwezig te blijven of dit nu prettig is of niet. Vaak lukt het ons om aanwezig te zijn bij iets prettigs, maar willen we voorkomen om bij vervelende dingen met onze aandacht erbij te blijven. Juist dit vermijden maakt dat we ons op den duur alleen maar meer gespannen en machtelozer gaan voelen. Leren erbij aanwezig te zijnvanuit vriendelijke en zorgzame aandacht, brengt ons uiteindelijk meer bij onszelf en maakt ons vaak effectiever in onze reacties. Met behulp van (huiswerk-) oefeningen uit de cognitieve therapie en mindfulness wordt geleerd om anders om te gaan met negatieve, angstige en depressieve gedachten. 

De training bestrijkt een periode van 9 weken, waarin 8 bijeenkomsten zijn van 2,5 uur. Na twee maanden is er nog een terugkomavond.
De groep bestaat uit maximaal 8 tot 10 personen. Tijdens de bijeenkomsten worden diverse opdrachten vanuit de cognitieve gedragstherapie gegeven en lichte lichamelijke (ontspannings-) oefeningen gedaan. Ook wordt er bij elke bijeenkomst psycho-educatie gegeven over mn. angststoornissen, depressieve problematiek en adhd. De oefeningen worden in de groep besproken, waardoor je je ervaringen kunt delen en van elkaar kunt leren. Ieder week krijg je huiswerk, zowel cognitieve oefeningen als aandachtsoefeningen.
Het huiswerk is eigenlijk een belangrijk deel van de therapie. Het gaat er nl. om een nieuwe vaardigheid aan te leren en dat vraagt zeker in het begin dagelijkse oefening. Wanneer je vooraf weet dat het niet mogelijk is om dit te doen, wordt afgeraden
om deel te nemen.

Een gewoonte doorbreken kost tijd en aandacht, zeker als die diep is ingesleten.