Uit evaluatiegesprekken en evaluatie-enquetes komt het volgende naar voren:

"In relatief korte tijd voelde ik me erg begrepen en gezien in wie ik echt ben."

"Je gaf me advies, begrip, een luisterend oor en het vertrouwen dat het goed zou komen. Ook al weet ik dat het je werk is, toch had ik gelijk een klik enhet vertrouwen dat jij er voor mij was, om mij in dit moeilijke proces te begeleiden."

"Ik denk nu voldoende handvatten aangereikt te hebben gekregen om op eigen kracht verder te gaan. De therapie heeft mij opgeleverd dat ik beter inzicht heb in mezelf en mijn eigen grenzen, beter kan relativeren, trotser ben op mezelf en eerlijker en opener ben naar anderen. Ik heb geen dwanggedachten meer!"

"De open en persoonlijke werkstijl was voor mij erg prettig. Ik was blij dat de therapie naast de inzichten ook heel praktisch uitvoerbaar was."

"De vele inzichten en praktische oefeningen worden vaak uitgelegd met mooie metaforen en ook soms een flinke portie humor, dat maakt het allemaal begrijpelijker en minder zwaar."

"Ik leef veel meer in het hier en nu, geniet van de dagelijkse dingen en blijf veel minder hangen in negatieve gedachten en gebeurtenissen."